,,Złote” Prawo Godwina

Im dłużej jakiś obiekt (np. dzieło sztuki, człowiek) jest znany, to prawdopodobieństwo tego, że ktoś uzna iż jest tam ukryta złota proporcja dąży do 1.